top of page

DO POBRANIA

Download

REGULAMIN

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

Wykonujemy zabiegi tylko osobom pełnoletnim.

Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

W Studio Mintlemon obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.

Przychodząc na wykonanie tatuażu prosimy o nie przyprowadzanie małych dzieci i zwierząt.

Zabieg tatuażu jest wykonywany profesjonalnymi akcesoriami oraz jednorazowymi dla każdego klienta.

Klienci mają bezwzględny zakaz dotykania narzędzi służących do wykonywania tatuażu, a także materiałów pomocniczych. Może to prowadzić do utraty zdrowia.

Pracując na pełnowartościowych produktach nie ponosimy odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała.

Projekty tatuażu są wykonywane indywidualnie i nie ma możliwości wykonania kopi prac innych artystów.

Tatuator ma prawo odmówić wykonania zabiegu bez podawania wyjaśnień.

Cena tatuażu jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu.

Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży oraz do publikacji w portalach społecznościowych, własnej witrynie internetowej i do wykorzystywania w celach marketingowych. Studio zobowiązuję się do publikacji tatuażu w sposób nie ukazujący bezpośrednio twarzy Klienta.

Każdy klient musi wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonanie zabiegu.

Każdy klient zostaje poinformowany o zasadach pielęgnacji tatuażu zarówno w czasie gojenia jak i w późniejszych latach.

Nie ponosimy odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu.

REGULAMIN

bottom of page